30 വർഷം സർവീസ് പൂർത്തീകരിച്ച വിദേശികളെ പിരിച്ചുവിടും

Story Dated :December 31, 2014

കുവൈറ്റ്‌ സിറ്റി: സർക്കാർ-പൊതു മേഖല സ്ഥാപനങ്ങളിൽ 30 വർഷം സർവീസ് പൂർത്തീകരിച്ച പ്രവാസികളെ പിരിച്ചുവിടുമെന്നു തൊഴിൽ സാമൂഹ്യകാര്യ മന്ത്രി ഹിന്ദ്‌ അൽ-സബീഹ് അറീയിച്ചു. ദിവസങ്ങൾക്കകം ഇതിനാവശ്യമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാകുമെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. പിരിഞ്ഞു പോകുന്ന ജീവക്കാരുടെ ഒഴിവിലേക്കയുള്ള സ്വദേശി ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കാനുള്ള തുടര്‍ നടപടികളും നടന്നുവരികയാണെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഈ തീരുമാനം നടപ്പിലാവുകയാനെങ്കിൽ പതിനായിരക്കണക്കിനു വരുന്ന ഇന്ത്യക്കാരടക്കമുള്ള പ്രവാസികളുടെ ജോലി നഷ്ട്ടപെടുന്ന സ്ഥിതി വിശേഷമാകും ഉണ്ടാകുക.

T.V.H. Kuwait

Leave a Reply

Your email address will not be published.